OPPGAVE

I forbindelse med sammenslåingen av Ski og Oppegård kommune skulle Nordre Follo kommune produsere og distribuere et informasjonsmagasin til alle 60 000 innbyggere i den nye storkommunen.

Innholdet skulle også gjenspeile emner som frivillighet, folkehelse, kultur, historie, oppvekst, alderdom, trygghet, aktivitet og lokalsamfunn.

MAGASIN

Native Media produserte majoriteten av et magasin på 40 sider med relevant og viktig informasjon til innbyggerne i forbindelse med kommunesammenslåingen. Innholdet skulle også gjenspeile emner som frivillighet, folkehelse, kultur, historie, oppvekst, alderdom, trygghet, aktivitet og lokalsamfunn.

Magasinet ble produsert, trykket i 27.000 eksemplarer, og levert til Postens Østlandsterminal for videre distribusjon av Nordre Follo kommune.