Native Advertising

Nøsted – Stålkontroll på kjettingen

2020-03-13T21:33:45+01:00

Vi fikk i oppdrag å levere en innholdskampanje for Nøsted & og deres Trygg-kjetting. To artikler skulle produseres, publiseres og distribueres på ATs digitale plattformer, som en del av kampanjen «Vinterhjelpen». Hovedbudskapet som ble formidlet i den første saken var bruddgarantien til Trygg-kjetting. Hvorfor har de det, og hvordan

Follo Ren

2020-03-13T21:34:02+01:00

Native Media fikk i oppdrag å levere en innholdskampanje for Follo Ren høsten 2019, der innbyggere i Oppegård kommune var målgruppen. Hovedbudskapet som skulle formidles var: Vi kaster for lite av matavfallet vårt i den grønne posen, og at det tar svært kort tid å gjøre dette korrekt. Vi bestemte

Go to Top